Eerdere laureaten

2017 - De Ideale Woning (winnaar privéondernemingen)

De Ideale Woning cvba, een sociale woningmaatschappij uit Berchem, mocht de Business Mobility Award mee naar huis nemen voor haar planmatige mobiliteitsaanpak. De organisatie ging op een doordachte manier te werk en zette sterk in op vergroening van het woon-werkverkeer via fietsleasing, thuiswerk en deelauto’s. Hiernaast verving ze de dieselvloot door bakfietsen (voor de poetsdienst), e-bikes en elektrische wagens. Dienstverplaatsingen van minder dan 7 km gebeuren nu sowieso altijd met de fiets. Op twee jaar tijd wist het bedrijf met die maatregelen het fietsgebruik onder de werknemers quasi te verdubbelen (van 19 naar 32 personen).

> Mobiliteitsbeleid in beeld

2017 - Stad en OCMW Gent (winnaar overheidsorganisaties)

De stad en OCMW Gent kreeg de Business Mobility Award voor haar sterke bedrijfsvervoerplan dat inzet op de combinatie van verschillende vervoersmodi (openbaar vervoer, plooipendelfietsen, bakfietsen, elektrische fietsen…). Hiernaast richtte de stad ‘de fietslijn’ op: een centraal aanspreeknummer waar iedere werknemer terecht kan voor vragen en problemen met pendelfietsen. Via brochures en roadshows langs verschillende diensten werden medewerkers gesensibiliseerd om de meest efficiënte combinatie te kiezen. Werknemers die zich duurzaam verplaatsen worden bovendien ‘beloond’ met lijnkaarten en enkele parkeervouchers om zich af en toe eens op een andere manier te verplaatsen (bv. bij regenweer …). Na de invoering van het plan daalde het al geringe autogebruik in het woon-werkverkeer van 26% naar 20%.

> Mobiliteitsbeleid in beeld

2017 – AE nv (deelaward voor innovatief mobiliteitsmanagement)

Als consultancy bedrijf, waar medewerkers zich meestal met de auto verplaatsen, is het niet evident om een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te bouwen. AE nv stelde deze gewoonte in vraag en liet werknemers uittesten hoe zij zich het beste verplaatsen. De firmawagen werd niet gebannen, maar medewerkers kunnen nu ook beroep doen op openbaar vervoer, fietsdeelsystemen, elektrische lease- en plooifietsen, elektrische steps… Hiernaast koos AE voor regioclustering, waarbij het bedrijf 2 extra vestigingen oprichtte, zodat consultants nog dichter bij hun woon- of projectplaats kunnen werken. 

2017 - Transport Joosen (deelaward voor mobiliteitsvorming en -sensibilisering)

Transport Joosen ontving deze deelaward voor haar preventieve sensibiliseringsaanpak rond veilig en duurzaam rijgedrag. Alle chauffeurs krijgen cursussen om veilig en zuinig te rijden en hun verbruik wordt continu opgevolgd. Er zijn peterschapsopleidingen waarmee iedere trucker individueel gevolgd en gecoacht kan worden voor zijn of haar rijgedrag. De snelheid van de vrachtwagens is begrensd op 85 km/uur en er heerst een nultolerantie op alcohol en drugs achter het stuur. Om verplaatsingen nabij de woning te vermijden, kunnen chauffeurs beroep doen op kleine pendelauto’s.

2017 - Stad Sint-Truiden (deelward voor gedeelde mobiliteit)

De stad Sint-Truiden kreeg een deelaward voor gedeelde mobiliteit, omdat medewerkers sinds kort elektrische poolwagens en fietsen kunnen gebruiken. Deze dienstvoertuigen worden bovendien gedeeld met de inwoners van de stad. Door dit continu op te volgen, kan Sint-Truiden de vloot heel efficiënt toewijzen en monitoren. Binnenkort zullen de medewerkers ook cursussen ecodriving kunnen volgen. 

2017 - BOSS Paints (deelward voor vlootvergroening)

BOSS Paints nv uit Beveren-Leie kreeg een award voor vlootvergroening voor haar focus op milieuvriendelijke mobiliteit met onder meer groepsaankopen voor (elektrische) fietsen en beloningen voor medewerkers die kiezen voor bedrijfswagens op elektriciteit of aardgas (CNG). Sinds 2013 vindt bij BOSS Paints het project ‘GOGO’ plaats: groener onderweg, gezonder onderweg. Alle medewerkers mogen hun duurzame verplaatsingen registreren. Per duurzame afgelegde woon-werkkilometer kan een medewerker sparen voor winkelbonnen of korting op het afbetalingsplan van de aangekochte fiets. Deze maatregelen zorgden voor een sterke stijging van het aantal fietsende werknemers. 

2016 - Atlas Copco Airpower (winnaar privéondernemingen)

Atlas Copco Airpower (Benelux-hoofdzetel in Wilrijk) won de award met een zeer sterk fietsbeleid. Zo deed het bedrijf verschillende infrastructurele ingrepen, zoals de installatie van efficiënte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bovendien koos Atlas Copco Airpower voor fietsleasing waarbij medewerkers een deel van hun brutoloon kunnen afstaan voor de aankoop van een fiets. Werknemers die zich engageren om jaarlijks 20% van de woon-werkverplaatsingen met de fiets uit te voeren, worden na 3 jaar eigenaar van de fiets. Het leaseplan overtuigde al ruim 450 medewerkers, waardoor het fietsgebruik in het woon-werkverkeer sterk steeg. Ten slotte moedigt het bedrijf carpoolen aan, met als resultaat een stijging van het aantal carpoolteams van 21 naar 34 op één jaar tijd.

2016 - Provincie Vlaams-Brabant (winnaar openbare instellingen)

De Provincie Vlaams-Brabant werd bekroond voor haar totaalpakket aan maatregelen om fietsen te vergemakkelijken. De locatie van het provinciehuis (vlak bij het station) is een duidelijke keuze voor duurzame mobiliteit. Verder voorziet de provincie diefstalveilige en comfortabele fietsenstallingen, recent uitgebreid voor bakfietsen. Bovendien zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen en compressors om fietsbanden op te pompen. Bij dienstverplaatsingen kunnen alle medewerkers dienstfietsen (waaronder vouwfietsen en elektrische fietsen) online reserveren. Voor het woon-werkverkeer gebruikt de helft van de medewerkers het openbaar vervoer, ruim een kwart komt met de fiets en slechts 23% gebruikt de wagen.

2016 - eervolle vermeldingen

Naast de winnaars waren er ook eervolle vermeldingen voor Securex Group, een HR-dienstverlener (hoofdzetel in Brussel), thuiszorgorganisatie IN-Z vzw uit Genk, het Havenbedrijf Antwerpen en de gemeente Bonheiden.

2015 - JSR Micro (winnaar profit)

JSR Micro NV uit Haasrode is een bedrijf met 114 werknemers dat chemicaliën voor de halfgeleiderindustrie produceert. Het bedrijf is een dochteronderneming van JSR Corporation, een multinational met meer dan 5000 werknemers wereldwijd. Begin 2015 startte JSR Micro NV met de aanschaf van bedrijfsfietsen op maat van de medewerkers (inclusief onderhoud, verzekering en pechverhelping). Daarnaast nam het bedrijf ook deel aan acties zoals ‘Ik Kyoto’ en de ‘Autovrije Dag’. Met deze maatregelen wist het bedrijf op enkele maanden tijd een groot draagvlak te creëren en het aantal fietsende werknemers met 10% te verhogen. Inzetten op duurzame mobiliteit maakt voor JSR Micro NV deel uit van de totaalaanpak rond Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen (MVO).

2015 - Provincie Antwerpen (winnaar non-profit)

De provincie Antwerpen zet al jaren intensief in op duurzaam woon-werkverkeer. Enerzijds als werkgever, met een uitgebreid bedrijfsvervoerplan, anderzijds als beleidsmaker, door andere werkgevers te adviseren en te stimuleren in het zelf nemen van maatregelen. Als werkgever biedt de provincie tal van zaken aan: een fietsleasing (inclusief verzekering en onderhoud), een fietsvergoeding (voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen, al dan niet in combinatie met een openbaarvervoerabonnement), een thuiskomstgarantie op het einde van de werkdag en fluohesjes met rugslogans. Daarnaast past het provinciebestuur een strikte parkeerreglementering toe, waardoor werknemers die binnen een straal van 5 kilometer van het werk wonen geen gebruik kunnen maken van de parking. Door de fietsmaatregelen steeg het aantal fietsende werknemers met 8%.

2014 - Reynaers Aluminium (winnaar Profit)

Reynaers Aluminium uit Duffel won de prijs voor privébedrijven omwille van hun allesomvattende mobiliteitsaanpak. Opvallend is dat het bedrijf de werknemers volgens hun woon-werkafstand een bepaald type fiets toekent: wie verder dan 15 kilometer van het bedrijf woont, kan een elektrische leasingfiets bekomen.

2014 - Stad Deinze (winnaar non-profit)

Stad Deinze won de Vlaamse Business Mobility Award 2014 voor overheidsinstanties, omdat het stadsbestuur elke persoon in Deinze deelfietsen en deelauto's aanbiedt. Fietsen kunnen ontleend worden door de eigen inwoners, het stadspersoneel, werknemers uit de talrijke bedrijven, maar ook door al wie de stad bezoekt. Bovendien worden stadsauto's na de diensturen als deelauto ter beschikking gesteld voor openbaar gebruik.

2014 - Palindroom (eervolle vermelding profit)

Redactiebureau Palindroom en Architectura een eervolle vermelding op de uitreiking van de Business Mobility Awards 2014. Hiermee werden ze bekroond voor de inspanningen die ze leveren op het vlak van duurzame mobiliteit. Redactiebureau Palindroom slaagt er namelijk in om meer dan 70% van alle verplaatsingen af te leggen zonder auto.

2014 - Provincie West-Vlaanderen (eervolle vermelding non-profit)

De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde de opvallende campagne De Testkaravaan komt er aan, waarmee ze onder meer een ruime vloot aan (deel)fietsen wil promoten in het bedrijfsleven. De testfase bij het eigen personeel was zo succesvol dat het provinciebestuur het concept heeft uitgerold naar alle West-Vlaamse bedrijven. Het gebruik van een bakfiets of een elektrische fiets wordt gezien als een stimulans om ketenmobiliteit op te bouwen, bijvoorbeeld om na de werkuren nog boodschappen te doen. De Testkaravaan biedt een creatief alternatief voor de talrijke klassieke sensibiliseringsacties inzake duurzame mobiliteit. Het is een duidelijk en gebruiksklaar concept dat bedrijven waar de know how inzake duurzame mobiliteit ontbreekt, perfect kan ondersteunen.

2014 - Electrabel (winnaar Brusselse Business Mobility Award)

Elektriciteitsproducent Electrabel heeft op het Mobiliteitscongres in de hoofdstad de Brusselse Business Mobility Award 2014 gekregen voor zijn ambitieus bedrijfsvervoerplan dat vooral inzet op het openbaar vervoer en carpooling.

2013 - Eandis (winnaar profit)

Eandis werd gekozen omwille van het actieve mobiliteitsbeleid dat dit bedrijf sinds 2008 voert, en waarbij duurzaamheid centraal staat. In dat kader nam Eandis het initiatief om een aantal concrete maatregelen te kaderen binnen een totaalaanpak die zowel betrekking heeft op woon-werkverplaatsingen als zakelijk verkeer. De maandelijkse stijging van het aantal duurzame verplaatsingen bewijst dat die aanpak zijn vruchten afwerpt.

2013 - Universiteit Antwerpen (winnaar non-profit)

Universiteit Antwerpen werd beloond omdat het project van de universiteit bewijst dat initiatieven die vanuit werknemers worden opgestart ook succesvol kunnen zijn. Concreet werden talrijke acties uitgewerkt zoals een fietshersteldienst waar mensen met een verstandelijke beperking tewerkgesteld worden, de aanschaf van carpoolwagens, de installatie van een vaste fietspomp, en het ter beschikking stellen van douches voor fietsende werknemers.

2013 - Belfius Bank (winnaar Brusselse Business Mobility Award)

Voor de ondernemingen uit de privésector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging deze prijs naar Belfius Bank voor de inspanningen die het nu al meer dan 12 jaar levert om zijn personeel ertoe aan te zetten zich op een “duurzame” manier naar het werk te begeven. Deze inspanningen zijn lonend gebleken aangezien 79 % van de 4 141 werknemers die te Brussel in de zetel van Belfius Bank werken, niet in z’n eentje met de wagen naar het werk rijdt.

2013 - GlaxoSmithKline en stad Namen (Winnaars Franstalige Business Mobility Award)

In het zuidelijke landsdeel werden de Business Mobility Awards voor het eerst uitgereikt. GlaxoSmithKline Vaccines en de stad Namen vielen in de prijzen.

2012 - Nike (winnaar profit)

Duurzame mobiliteit is voor Nike en haar medewerkers een belangrijke pijler. Nike ELC werd genomineerd omdat het bedrijf sterk de klemtoon legt op fietsen als dé vervoerwijze bij uitstek voor het woon-werkverkeer aangezien een groot deel van de populatie uit de buurgemeenten afkomstig is. Nike maakt daarbij gebruik van fietskapiteins en betrekt ook de preventieadviseurs nauw bij het fietsbeleid om erover te waken dat alles veilig verloopt.Opmerkelijk is ook dat Nike een loopvergoeding toekent, die even hoog is als de standaard fietsvergoeding. De ideeën uit Laakdal inspireren het mobiliteitsbeleid in Nike-vestigingen over de hele wereld.

2012 - Thuiszorg Vleminckveld (winnaar non-profit)

Thuiszorg Vleminckveld telt 190 medewerkers en krijgt de Business Mobility Award 2012 omdat het bedrijf er met een geïntegreerde aanpak en zeer veel inzet in geslaagd is om meer dan de helft van alle werknemers duurzaam naar het werk te laten komen. Zo is het aandeel fietsgebruikers ondertussen gestegen tot 50%, en 10% komt met het openbaar vervoer. 

2011 - Mobistar (winnaar profit)

Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers van Mobistar dat gebruik maakt van het openbaar vervoer gestegen van 150 naar 200, terwijl het aantal werknemers dat naar het werk fietst, steeg van 20 naar 80. Tegen volgend jaar wil Mobistar die cijfers optrekken naar respectievelijk 325 en 100.
- See more at: http://www.link2fleet.com/mobistar-neemt-deel-aan-de-week-van-de-mobiliteit/?lang=nl#sthash.nWdkHxKG.dpuf

2011 - Jessa Ziekenhuis (winnaar non-profit)

Het Jessa Ziekenhuis viel in de prijzen omdat er voor de werknemers bedrijfsfietsen en pendelfietsen zijn voor het intercampus-verkeer. Openbaar vervoer wordt voor 100% terugbetaald en carpoolers krijgen een aparte parkeerplaats. Verder wordt er jaarlijks een mobiliteitsdag georganiseerd en krijgt iedere ecologische pendelaar een beloning. Nieuwe werknemers worden bij hun aanstelling direct vertrouwd gemaakt met de mobiliteitsfilosofie van de onderneming.

2011 - De Webfabriek (eervolle vermelding)

2009 - SKF Logistics (winnaar profit)

2009 - Stad Antwerpen (winnaar non-profit)

2008 - Prijs Mobiele Onderneming

In 2008 kregen VOC (Vrije Ondersteuningscentrum) en Opstap vzw de Prijs Mobiele Onderneming. Sint Vincentiusziekenhuis Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven verdienden een eervolle vermelding. 

2007 - Prijs Mobiele Onderneming

In 2007 was Volvo Cars Gent de laureaat in de categorie Profit. Voor de Non Profit ging de hoodprijs naar Bond Moyson Oost-Vlaanderen. 

2006 - Prijs Mobiele Onderneming

Vandenbroele Grafische Groep kaapte de Prijs Mobiele Onderneming weg in de categorie Private onderneming. Sint-Lodewijk was de beste in de Publieke onderneming.