Business Mobility Awards

Met welke mobiliteitsmaatregelen maakt u het verschil? Vul ten laatste op 4 september 2017 onderstaand formulier in en maak kans op één van de Business Mobility Awards

5 topawards

Dit jaar reiken we naast de bekende Business Mobility Awards ook 4 deelawards uit voor uw:

  • innovatieve aanpak van uw mobiliteitsmanagement;
  • vorming en sensibilisering van uw medewerkers rond duurzaam en veilig woon-werkverkeer;
  • gedeelde mobiliteit (carpoolen, auto- en fietsdeelsystemen...);
  • vlootvergroening.

Stel u kandidaat en ontvang 2 gratis tickets voor Shift Up

  • Deelname aan de Business Mobility Awards is volledig kosteloos.
  • Na indiening van uw kandidatuur, ontvangt u een bevestigingsmail.
  • De deelnemers mogen rekenen op een vertrouwelijke behandeling van hun deelname en van de door hen verstrekte gegevens.
  • Iedere indiener van een degelijk dossier heeft recht op 2 gratis toegangstickets voor Shift up op 21 september 2017. 

Nominatie door de jury

  • Een jury van werknemers- en werkgeversorganisaties, mobiliteitsexperten en winnaars van de vorige BMA's kiezen 3 genomineerden per categorie (overheidsorganisatie of privéorganisatie) voor de Business Mobility Awards 2017.
  • Vervolgens duiden de juryleden in elke categorie één winnaar aan en selecteren ze de winnaars van de 4 deelawards. 
  • Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens Shift Up (21 september 2017) waar ze de Business Mobility Awards uit handen van de minister van Mobiliteit ontvangen. Bovendien krijgen ze heel wat aandacht in alle perscommunicatie.

Voorwaarden voor deelname aan de Business Mobility Awards

  • Het gaat om een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming, met of zonder winstoogmerk.
  • De genomen maatregelen situeren zich binnen het domein van het personenvervoer (woon-werkverkeer en/of zakelijke verplaatsingen).
  • Verkeer en mobiliteit behoren niet tot de kernactiviteit(en) van de onderneming.
  • Maatregelen in uitvoering zijn al in voldoende mate gerealiseerd om op basis van hun reële effect(en) te kunnen worden beoordeeld.
  • De maatregelen werden uitgevoerd binnen het grondgebied van België.
Beschrijf kort de kernactiviteit van uw onderneming (maximum 30 woorden)
Beschrijf kort (max. 250 woorden) de mobiliteitsmaatregelen, het project of de actie die volgens u in aanmerking komen voor een Business Mobility Award of deelaward. Welke actie of maatregel neemt u om de duurzame mobiliteit of de verkeersveiligheid te verbeteren? Wat was de aanleiding? Hoe lang loopt de actie? Wat is de schaal van de maatregel?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de belangrijkste financiële en organisatorische implicaties van de genomen maatregel? Betekende het een behoorlijke financiële investering? Was er extra personeelsinzet nodig? Kon u gebruik maken van het Pendelfonds of een ander subsidiekanaal?
Beschrijf in maximum 100 woorden (mogelijke) flankerende maatregelen die u nam om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Maakte uw organisatie gebruik van middelen uit het Pendelfonds?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de doelgroep(en) waarop de maatregelen betrekking hebben: werknemers,directie, vakbonden, klanten, leveranciers,...? Had de maatregel betrekking op specifieke weggebruikers (fietsers, automobilisten, motorrijders,...)? Op welke manier en via welke kanalen kon u deze doelgroep(en) bereiken?
Beschrijf (in max. 200 woorden) het resultaat en de effecten van de maatregel. Hoe groot was het bereik? Zijn er meetbare resultaten van de maatregel met betrekking tot de modal split (verplaatsingen per hoofdvervoerswijze)? Merkt u een verschil in uw organisatie? Werd de maatregel al geëvalueerd?
Welke onderdelen of partijen in uw organisatie werden betrokken?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de samenwerking binnen en buiten de organisatie die nodig was om de maatregel tot stand te brengen en uit te rollen. Was er overleg nodig? Welke diensten waren betrokken? Welke partners buiten de onderneming waren belangrijk: het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest, de Provincie, vervoersmaatschappijen, andere bedrijven, consultants, buurtbewoners,.... Hoe verliep die samenwerking en betrokkenheid?
Beschrijf kort (max. 100 woorden) waarom net uw organisatie een Business Mobility Award of deelaward verdient. Heeft u een originele oplossing voor een mobiliteitsprobleem? Hebt u er voor kunnen zorgen dat de mobiliteit van uw werknemers gevoelig is verbeterd? Heeft u een project dat inspirerend kan zijn voor andere bedrijven of organisaties?
Wil u een bijlage toevoegen aan uw dossier? Dat kan u hier uploaden (max. 15 MB)