Business Mobility Awards

Met welke mobiliteitsmaatregelen maakt u het verschil? Vul ten laatste op 1 oktober 2016 onderstaand formulier in en maak kans op de Business Mobility Award! 

Niet alleen een award, maar ook mooie prijzen!

 • Dagvouchers voor het gebruik van het deelfietsensysteem Blue Bike, geschonken door Blue-Mobility
 • Curssen Eco-driving bestaande uit een e-learningmodule, praktijksessie, 1 jaar follow up van het verbruik en extra tips & tricks, geschonken door  Dats 24.
 • Netabonnementen voor reizen met de trein in 1e klas in combinatie met een Businessworld Gold Card van Regus, geschonken door NMBS en Regus.
 • Netabonnementen voor onbeperkt reizen op alle bussen en trams van de Vlaamse Vervoermaatschappij, geschonken door De Lijn.

Indienen van uw kandidatuur

 • Deelname aan de Business Mobility Awards is volledig kosteloos.
 • Na indiening van uw kandidatuur, ontvangt u een bevestigingsmail.
 • De deelnemers mogen rekenen op een vertrouwelijke behandeling van hun deelname en van de door hen verstrekte gegevens.
 • Indieners die aan hun dossier nog een bijlage (maximum 1 per dossier) willen toevoegen, kunnen dat mailen naar  rutger.huybrechts@vsv.be

Na uw indiening

 • Na de indieningsperiode worden de kandidaatstellingsformulieren zorgvuldig bekeken door een onafhankelijke jury.
 • Er worden genomineerden gekozen en vervolgens 2 winnaars aangeduid (1 in de categorie non-profit en 1 in de categorie profit).
 • Winnaars ontvangen de Business Mobility Award uit handen van de minister van Mobiliteit en krijgen op 21 oktober 2016 uitgebreid aandacht tijdens het evenement Shift Up en in alle perscommunicatie.

Jurering

In de jury zetelen:

 • vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties
 • vertegenwoordigers van werknemersorganisaties
 • mobiliteitsexperten
 • winnaars en/of laureaten van de vorige BMA-edities

Voorwaarden voor deelname aan de Business Mobility Awards

 • Het gaat om een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming, met of zonder winstoogmerk.
 • De genomen maatregelen situeren zich binnen het domein van het personenvervoer (met name het woon-werkverkeer en/of zakelijke verplaatsingen).
 • Verkeer en mobiliteit behoren niet tot de kernactiviteit(en) van de onderneming.
 • Maatregelen in uitvoering zijn al in voldoende mate gerealiseerd om op basis van hun reële effect(en) te kunnen worden beoordeeld.
 • De maatregelen werden uitgevoerd binnen het grondgebied van België.
 • Er wordt tijdig een volledig ingevuld kandidaatstellingsformulier ingediend. 
Beschrijf kort de kernactiviteit van uw onderneming (maximum 30 woorden)
Beschrijf kort (max. 250 woorden) de mobiliteitsmaatregelen, het project of de actie die volgens u in aanmerking komen voor een Business Mobility Award. Welke actie of maatregel neemt u om de duurzame mobiliteit of de verkeersveiligheid te verbeteren? Wat was de aanleiding? Hoe lang loopt de actie? Wat is de schaal van de maatregel?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de belangrijkste financiële en organisatorische implicaties van de genomen maatregel? Betekende het een behoorlijke financiële investering? Was er extra personeelsinzet nodig? Kon u gebruik maken van het Pendelfonds of een ander subsidiekanaal?
Beschrijf in maximum 100 woorden (mogelijke) flankerende maatregelen die u nam om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Maakte uw organisatie gebruik van middelen uit het Pendelfonds?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de doelgroep(en) waarop de maatregelen betrekking hebben: werknemers,directie, vakbonden, klanten, leveranciers,...? Had de maatregel betrekking op specifieke weggebruikers (fietsers, automobilisten, motorrijders,...)? Op welke manier en via welke kanalen kon u deze doelgroep(en) bereiken?
Beschrijf (in max. 200 woorden) het resultaat en de effecten van de maatregel. Hoe groot was het bereik? Zijn er meetbare resultaten van de maatregel met betrekking tot de modal split (verplaatsingen per hoofdvervoerswijze)? Merkt u een verschil in uw organisatie? Werd de maatregel al geëvalueerd.
Welke onderdelen of partijen in uw organisatie werden betrokken?
Beschrijf (in max. 200 woorden) de samenwerking binnen en buiten de organisatie die nodig was om de maatregel tot stand te brengen en uit te rollen. Was er overleg nodig? Welke diensten waren betrokken? Welke partners buiten de onderneming waren belangrijk: het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest, de Provincie, vervoersmaatschappijen, andere bedrijven, consultants, buurtbewoners,.... Hoe verliep die samenwerking en betrokkenheid?
Beschrijf kort (max. 100 woorden) waarom net uw organisatie een Business Mobility Award verdient. Heeft u een originele oplossing voor een mobiliteitsprobleem? Hebt u er voor kunnen zorgen dat de mobiliteit van uw werknemers gevoelig is verbeterd? Heeft u een project dat inspirerend kan zijn voor andere bedrijven of organisaties?